gun carriage

pabūklo lafetas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Stovas, ant kurio tvirtinamas pabūklo vamzdis. Pabūklo lafeto paskirtis – kreipimo mechanizmais suteikti vamzdžiui vertikalius ir horizontalius kampus; atošliaužos įtaisais slopinti šūvio atatrankos energiją ir perduoti atsirandančias jėgas gruntui (arba įrenginio pagrindui); važiuokle vežti pabūklą. Pabūklo lafetai būna judrieji (su ratine arba vikšrine važiuokle), pusiau stacionarūs (turi nejudamą pagrindą, įtvirtintą tanke, savaeigiame įrenginyje, lėktuve, laive) ir stacionarieji (ant nejudančio pagrindo – kranto ir įtvirtintų rajonų artilerijos). Pabūklo lafetai dar būna stangrieji ir standieji. Standusis pabūklo lafetas su vamzdžiu jungiamas standžiai, o visos vamzdį veikiančios jėgos tiesiogiai perduodamos lafetui. Stangrusis pabūklo lafetas su vamzdžiu jungiamas atošliaužos įtaisais, kurie kompensuoja atatranką ir lafetui tenka 30–40 kartų mažesnės jėgos. Iki XIX a. pab. artilerijos pabūklų vamzdžiai buvo tvirtinami ant lafetų tik standžiai. Šūvio metu jų artilerinis lafetas priimdavo šūvio atatrankos energiją ir pabūklas atriedėdavo atgal. Pagrindinės pabūklo lafeto dalys: viršutinis ir apatinis stovai, kreipimo mechanizmai, lopšys, atrama, atošliaužos įtaisai, pusiausvyros mechanizmas. atitikmenys: angl. gun carriage rus. орудийный лафет ryšiai: dar žiūrėkpabūklo atošliaužos įtaisai dar žiūrėkpabūklo atrama dar žiūrėkpabūklo kreipimo mechanizmai dar žiūrėkpabūklo lopšys dar žiūrėkpabūklo pusiausvyros mechanizmas dar žiūrėkpabūklo stovas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • Gun carriage — Gun Gun (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • gun carriage — gun .carriage n a frame with wheels on which a large heavy gun is moved around …   Dictionary of contemporary English

  • gun carriage — ► NOUN ▪ a wheeled support for a piece of artillery …   English terms dictionary

  • gun carriage — noun a framework on which a gun is mounted for firing • Hypernyms: ↑framework • Hyponyms: ↑barbette carriage * * * ˈgun carriage 7 [gun carriage gun carriages] …   Useful english dictionary

  • gun carriage — pabūklo lafetas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mobilioji ar stacionarioji pabūklo atrama. Kartais turi vertikaliojo ir horizontaliojo kreipimo mechanizmus. atitikmenys: angl. carriage; gun carriage pranc. affût; affût de canon ryšiai:… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • gun carriage — pabūklo lafetas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Judrioji arba stacionarioji pabūklo atrama. Kartais turi vertikalaus ir horizontalaus kreipimo mechanizmus. atitikmenys: angl. gun carriage rus. орудийный лафет …   Artilerijos terminų žodynas

  • gun carriage — pabūklo stovas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo sukamosios ir sūpuoklinės dalies pagrindas; sudedamoji pabūklo lafeto dalis. Pabūklo stovą sudaro apatinis ir viršutinis stovas. atitikmenys: angl. gun carriage rus. орудийный станок …   Artilerijos terminų žodynas

  • gun carriage — /ˈgʌn kærɪdʒ/ (say gun karij) noun the carriage or structure on which a gun is mounted, and from which it is fired …   Australian English dictionary

  • gun carriage — A mobile or fixed support for a gun. It sometimes includes the elevating and traversing mechanisms. Also called carriage …   Military dictionary

  • gun carriage — the structure on which a gun is mounted or moved and from which it is fired. [1760 70] * * * …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.